Paměť Radobytců

V Radobytcích jsme zahájili projekt s pracovním názvem „Paměť Radobytců“. Jeho hlavním cílem je zaznamenávání a zprostřeskovávání rozhovorů s pamětníky v obci a okolí. Celkově bychom se chtěli věnovat zaznamenávání, archivaci a zprostředkovávání zajímavých informací o obci.

Paměťníci

Jan Vohryzka


Pokud víte (nejen) o pamětníkovi, který by měl zájem se do tohoto projektu zapojit, prosíme napište nám na adresu stepan.fucik@gmail.com.