Radobytce

Radobytce jsou malá vesnice, část města Mirotice v okrese Písek. Nacházejí se asi 2 km na jih od Mirotic. Je zde evidováno 47 adres. Trvale zde žije 56 obyvatel.

Název Radobytce označuje také katastrálního území o rozloze 3,95 km2. V katastrálním území Radobytce leží i Obora u Radobytec.

Památky:

Kostel svatého Ondřeje. Původně gotický kostel. Podle zápisu na faře byl založen r. 1360, ale dochované stavební prvky svědčí o tom, že vznikl již ve 13. století. Kolem kostela se rozkládal hřbitov, jehož původní obvod ohraničuje mohutná kamenná zeď. Po celé 16. století byl kostel administrován kališnickými a evangelickými kněžími. Podle směnné smlouvy z  r. 1599, ujednané mezi králem Rudolfem a tehdejším velkopřevorem řádu maltézského Matoušem Děpoltem z Lobkovic, převzal maltézský řád ves Radobytce, čímž přešlo jeho patronátní právo i na zdejší faru. Od r. 1739 byli na faru dosazováni právě kněží z maltézského řádu.

Radobytce

Kaple zasvěcená Svaté Rodině se nachází pod kostelem.

Kulturní akce:

V obci se v květnu pravidelně odehrává pálení čarodějnic a stavění máje v režii místního dobrovolného hasičského sboru. Na jaře se  koná noční hasičské cvičení ,,Radobytecký nočník“. Na přelomu července a srpna v obci probíhají závody Kolců (Grand Prix K1) – více info v záložce Kolce. Příležitostně jsou pořádány koncerty a vystoupení místních i přespolních rockových kapel, které našly zázemí v budově bývalé malotřídky.

Zdroj: www.mirotice.cz